Apostolstwo Miłosierdzia

Akt oddania się Panu Jezusowi według ks. Dolindo Ruotolo

Życzenia

Sorry, no posts were found.

Misja

Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do godnej i naturalnej śmierci. Nie zawsze człowiek jest otoczony bliskimi, którzy mogą zapewnić mu godne przejście do nowego życia. Jesteśmy grupą wolontariuszy medycznych i niemedycznych, którzy pragną służyć przechodzącym do nowego życia.

Wiemy, że podjęliśmy się bardzo trudnego zadania, ale powtarzamy za Św. Pawłem:
„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”
Flp 4,13.

Stowarzyszenie nasze nazywa się Apostolstwo Miłosierdzia – ludzie zaangażowani w posługę hospicyjną powinni głosić miłosierdzie i pochylać się z miłością nad każdym człowiekiem.  Swoim życiem wskazywać na Chrystusa.

Jak pomagać?

Nie jest łatwo pogodzić się z odejściem bliskich nam osób. Przeczytaj, w jaki sposób możesz ulżyć cierpiącym.

Ewentualną pomoc finansową prosimy o przekazywanie na konto
nr 42 1090 1030 0000 0001 1546 1359
w Banku Zachodnim WBK S.A.
dla Stowarzyszenia Apostolstwa Miłosierdzia pw. św. Alojzego Orione- Hospicjum Domowe,
ul. Gdańska 4, 01-633 Warszawa.

Skontaktuj się z nami