Apostolstwo Miłosierdzia - O patronie

Na patrona naszego hospicjum wybraliśmy Alojzego Orione i nie jest to przypadek.

Alojzy Orione urodzony w Pontecurone (prowincja piemoncka) 12 czerwca 1872 r., uczęszczał do Oratorio Valdocco w Turynie, gdzie był jednym z ulubionych uczniów księdza Jana Bosco. Jako 16-letni chłopiec był też przy śmierci swojego nauczyciela, ogłoszonego później świętym, gdzie doznał cudownego uzdrowienia. W 1892 r. założył własne oratorium, a następnie szkołę zawodową dla ubogich. Wreszcie w 1895 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Niemal od początku zaczął też gromadzić wokół siebie grupę księży i kleryków, która z czasem przekształciła się w zgromadzenie Małego Dzieła Opatrzności Bożej i w 1903 roku uzyskała od władz kościelnych oficjalnie zgodę na prowadzenie swej działalności. Członkowie zgromadzenia, właśnie orioniści, nazywani są także Synami Bożej Opatrzności.  

Ksiądz Orione był zawsze tam, gdzie go najbardziej potrzebowano. Po kolejnych trzęsieniach ziemi we Włoszech w 1908 i 1915 roku przebywał wraz z pokrzywdzonymi, opiekując się zwłaszcza sierotami. Założył tu Zgromadzenie Małych Sióstr Misjonarek Miłosierdzia.  

 Także po zakończeniu I wojny światowej przybył z pomocą sierotom i ubogim, zakładając szkoły, organizacje charytatywne, a nawet gospodarstwa rolne, które w ciągu następnych 20 lat rozprzestrzeniły się nie tylko we Włoszech, ale również w Ameryce.

W 1940 roku zmożony ciężkimi dolegliwościami serca i płuc, przewieziony został wbrew swej woli do Sanremo, gdzie zmarł w opinii świętości już po kilku dniach, 12 marca. On sam pragnął umrzeć wśród ubogich, którzy byli mu zawsze bliscy, bo przywodzili na myśl Chrystusa. Został pochowany w Tortonie, w Santuario di Nostra Signora della Guardia. Kościół ten powstał z jego inicjatywy, jako podzięka za zakończenie działań I wojny i jest dziś miejscem pielgrzymek dla wyznawców Alojzego Orione, zwłaszcza w rocznicę śmierci, która stała się dniem jego wspomnienia liturgicznego w Kościele katolickim.  

Nasz patron, którego naturalnie zmumifikowane ciało w kryształowym sarkofagu można tam oglądać, został beatyfikowany i wreszcie kanonizowany przez Jana Pawła II w 2004 roku.

Dziś organizacje charytatywne na wzór zakładanych przez księdza Orione działają na całym świecie.

O ile Pan Bóg pozwoli, chcemy być jedną z nich, w swoim skromnym zakresie.